Underbart med jämvikt i livet. Arbete, nära och kära, motion, upplevelser och hinna med att sköta hemmet.